Program Notları
Resital No:49, Sezon:6, 2012-2013/2
OPHÉLIE GAILLARD
16 Kasım 2012, Sakıp Sabancı Müzesi 'the Seed', İstanbul

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Tüm dünyada müzik tarihinin temel taşı olarak kabul görmüş olan büyük Alman besteci Johann Sebastian Bach, yaşadığı Barok Dönem’in müzikteki doruğunu oluşturmuştur. Kendi döneminde yaşamış ve kendinden sonra yaşayacak bütün büyük besteciler Bach’tan etkilenmiş ve onlara ilham kaynağı olmuştur. Yazdığı bin küsür eserinde, armoni ve kontrpuanda (polifonik yazı biçimlerinde) kusursuzluğu yakalamış, Füg, Kantat, Passion, Konçerto ve Süit gibi müzik türlerinin en ustalıklı örneklerini vermiştir. Bunların arasında 300 küsür kantat, İsa’nın son dört gününü anlatan dramatik “Aziz Matta’ya göre Çile”, 6 Brandenburg Konçertosu, Viyolonsel için 6 Süit, Keman için 3 Sonat ve 3 Partita, klavyeli çalgılar için İngiliz, Fransız Süitleri, Partita’lar, “İyi Düzenlenmiş Klavye” başlıklı dev yapıtı, yazdığı son eseri “Füg Sanatı” örnek olarak gösterilebilir.

Viyolonsel için Altı Süit
Yaylı çalgılar ailesinin şairi olarak bilinen viyolonsel için müzik tarihinde birçok besteci önemli yapıtlar yazmıştır. Bunların arasında, solo viyolonsel için yazılmış belki de en önemli yapıtlar, Johann Sebastian Bach’ın yazdığı altı adet süittir. Süit, Bach tarafından çeşitli dans müziklerini bir araya getiren bir müzik formu olarak değerlendirilmiştir. Solo viyolonsel için yazılan altı süit, 1717 ile 1723 yılları arasında tamamlanmış, 1825’te yayınlanmıştır. Her biri farklı ton ve karakteristik özellikler içeren bu süitler, günümüzde bütün viyolonsel çalan müzisyenlerin “günlük duası” haline gelmiştir. Üstelik bu süitler, keman, viyola, kontrbas, korno, vurmalı çalgılar, klarnet, gitar, lut gibi pek çok çalgıya da uyarlanmıştır.

Viyolonsel için yazılan bu altı süitin bölüm dizilişleri şöyledir:
1. Prelude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Minuet I, II (1 ve 2. Süit), Bourrée I, II (3 ve 4. Süit)
Gavotte I, II (5 ve 6. Süit)
6. Gigue
Prelude, süitin açılış müziği olarak değerlendirilmektedir. Allemande ise orta yürürlüğü olan bir tempoda Alman dansıdır. Courante ise daha hızlı ve canlı bir Fransız köy dansıdır. Sarabande ise süitlerin yavaş olan bölümleridir. Üç vuruşlu ve aksanı ikinci vuruşa gelen, İspanyol kökenli ve genel ruh hali hüzünlü bir danstır. Buna karşıtlık oluşturan Minuet bölümü, hareketli bir saray dansıdır. Bourrée 16. Yüzyıldan gelen, hızlı tempolu ve iki vuruşlu Fransız dansıdır. Son bölüm olan Gigue ise İrlanda kökenli ve çok canlı bir tempoda çalınan neşeli bir danstır. Bu süitlerin önemini ilk vurgulayan müzisyen, 20. yüzyılın en önemli viyolonselcilerinden Pablo Casals olmuştur. Aynı zamanda bu süitlerin ilk plak kayıtlarını da gerçekleştiren Casals’tan sonra, dünyaca ünlü birçok viyolonselci bu süitleri kayda almıştır.

OPHÉLIE GAILLARD’IN NOTLARI:

“J.S. Bach’ın yalnızca viyolonsel için bestelediği süitlerin dünyasını keşfettiğimde henüz bir çocuktum. Paul Tortellier’nin, bu eserlere ait duyarlılık ve görsel bir düşgücünü açığa çıkaran yorumu ve anlatımı, beni şaşırtmış ve heyecanlandırmıştı. İnce ve zarif görünümlü bu adam, bir dansçının hareketleri ve duruşuna sahipti. Bizi kendi heyecanını paylaşmaya davet ediyor, biz de hayranlık dolu bir bakışla onun anlatısını dinliyorduk. Bir şair-müzisyenin düş gücünün bir çocuğunkiyle karşılaşmasından gizemli bir simya doğmuştu.

Daha sonra, varolan elyazmaları ve baskıları inceledim: en başta Anna-Magdalena Bach’ın 1730’a doğru yayınlanan elyazması olmak üzere 1726 tarihli Kellner’e ve 18. yüzyılın ikinci yarısındaki isimsiz kopyacılara ait olan elyazmalarını... Yalnızca keman için olan sonat ve partita’ların aksine, besteci tarafından yazılmış bir belge bulunmamaktadır, ve bu eser bize tüm sırlarını açmaktan henüz çok uzaktadır. Bu nedenle, bu eserleri araştırdım, çaldım, bir ifade özgürlüğü ve en geniş ses çeşitliliğini bulmaya çalıştım. Bu armonik, ritmik, melodik ve çoksesli müziğin farklı boyutlarıyla oynamaktan dolayı tekrar eden bir zevki keşfettim. Bir müzisyenin, bu eserin tüm yönleri ve zenginliğini açığa çıkarmak için her an bu metni farklı bir şekilde aydınlatma olanağı varmışçasına... Sanki besteci farklı makamları keşfediyor ve müzik aracını beklenmeyen dönüşümlere sunuyormuşçasına, her süitin yapısı, dans hareketlerinin buyurmasıyla, çok organik ve tutarlı bir duyguyu, bir anlatım birliğini doğurmakta. Her süit, kendi kendine yetmekte ve böylece herbiri kendine ait farklı bir dünyaya sahipmiş gibi gözükmekte. Bu arada, birbirini takip eden keşifler boyunca diyaloglar doğmakta.

Süitleri keşfeden Pablo Casals hakkında
Klavye için prelüd ve fügleri ve viyolonsel için süitleri günlük gıdası olarak gören değerli bir müzisyen Pablo Casals ile ilgili kısa birşey söylemek isterim.

Kendisi daha çocukken, Barselona’daki bir mağazada, o güne kadar az ilgi gören ve hiçbir zaman bütünüyle çalınmamış olan süitlerin baskısına rastlamıştır. Çok daha sonraları, sadece ağustos böceklerinin eşliğinde, eski Saint Michel de Cuxa taşlarının arasında, güneş altındaki bir gezinti sırasında, o günden sonra çok hayranlık duyulan, çalınan ve öğretilen Bach’ın süitlerinin yorumuna ilişkin sinematografik bir tanıklığı bizimle paylaşmıştır. Kendisi Albert E. Kahn’a şöyle der : “Bugün bile, viyolonsel için süitlerin kapağını görür görmez, kendimi Barselona’daki küf ve tuzlu su kokan o eski dükkanda bulurum [...]. O günden bu yana seksen yıl geçti ve o günkü keşfimden doğan hayranlık duygusu günden güne arttı.”

Bu eserler on yıllar sonra peşpeşe farklı yorumlarla zenginleşmişlerdir ancak bu alandaki ilerlemeler hep alçakgönüllü kalmıştır...

Bu arada, beşinci süitin lut için olan versiyonunun varlığının ortaya çıkması, benim için şaşırtıcı bir keşif oldu. Eseri anlayışım böylece farklı bir biçim aldı. Ustanın bu gizemli parçalara eşlik etmek için seçtiği armoniler sonunda gözlerimin önündeydi.

Elbette, viyolonsel için olan versiyondan yola çıkarak zorunlu olarak eliptik armonik şemayı hayal etmemiz ve bulmamız mümkündür. Ancak doğası gereği monodique olan bu enstrüman ile o kadar sıkıntı içindeyiz ki! Bu deneyim sayesinde, çoğu zaman başka olasılıkları da dikkate alarak, Bach çoksesli bir enstrüman için bir versiyon yazsaydı bas nasıl olurdu sorusunu, diğer beş süit arasında el yordamıyla ilerleyerek, tahmin etmeye çalışarak, bu araştırmamı uzattım. Zengin ve sürprizlerle dolu lut için olan versiyon, söylenmeyenleri ve hatta viyolonsel için partisyonun sadeleştirmeleri aydınlatmaktadır. Ama aynı zamanda, özellikle prelüdün fugue’ünde ve gigue’de, seslerin güdümüyle ilgili olarak bir süsleme sanatını ve inanılmaz bir yaratıcılığı açığa çıkarmaktadır. Böylece besteci bir eseri bu enstrümanların herbirine uyarlamakla yetinmemiştir : ne kadar eksik olsalar da, tüm özel oyun biçimleri ve iki enstrümanın özellikleri aracılığıyla daha ziyade müzikal anlatımı zenginleştirmeyi seçmiştir.

Tüm bu süitler boyunca Bach, La Fontaine’in “zerafet, güzellikten de güzeldir” şeklinde tanımladığı, kırılgan ve ince bir anı bulmak için, durmaksızın ses perdesi (ton) ve ülke değiştirmekte, karşıt ruh hallerini keşfetmekte, bir dansçının duruşunu aramaktadır.”

Ophélie Gaillard (Türkçesi: Zeynep Peker)

FRANCESCO GOFFRILLER (1692-1750)

İtalyan çello, viyola ve keman yapımcısı Francesco Goffriller, dünyanın en büyük lütiyelerinden biri olarak müzik tarihine geçmiştir. Büyük lütiye Matteo Goffriller’in kardeşi (veya oğlu) olan Francesco Goffriller 1709-1714 yılları arasında Venedik’te enstrüman üretmiş, 1714 yılında Udine’ye taşınarak çalışmalarını bu kentte sürdürmüştür.

Döneminde bir çok çello yapan Francesco Goffriller’in enstrümanlarından çok nadir birkaç (3) çello halen çalınmaktadır. 1725 yapımı bir çello Ilya Finkelshtein, 1735 yapımı bir çello Kenneth Kuo, 1737 yapımı bir çello ise CIC (Fransız Bankası) mülkiyetindedir. Çelist Ophélie Gaillard kendisine hayatı boyunca çalmak üzere emanet edilmiş bulunan 1737 yapımı çelloyu kullanmaktadır.

FOTOGRAFLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

İstanbul Resitalleri, Ekim 2012


ANA SAYFA

İ S T A N B U L   Istanbul Recitals    RESİTALLERİ
M&K